SAMAP  hushållssädeskvarn har löst mjölproblemet

Fullkornsmjölet är mycket känsligt för lagring och man kan ifrågasätta om det ur hälsosynpunkt överhuvudtaget är riktigt att saluföra mjölet. Berövar man sädeskornet ämnen som är känsliga för luftens syre, samt livsviktiga för människan och nöjer sig med siktat mjöl som är praktiskt taget bara stärkelse med mineraler, vilka inte påverkas av luftens syre -  har man fått en produkt som är förkastlig ur hälsosynpunkt eftersom livsviktiga ämnen där är starkt reducerade. Med en hemmakvarn löser man detta problem.

Vid ett 60 % utmalt mjöl - för framställning av finmjölsorter går minst 50 olika för födan viktiga ämnen till största delen förlorade. De flesta ämnen försvinner och jämfört med hela kornet ser en del av förlusten ungefär ut så här:

Vitamin B6 förlust 50 %
Vitamin B2 förlust 70 %
Vitamin B1 förlust 84 %
Vitamin E  förlust 100 %

I det siktade vetemjölet försvinner 50 - 100 % av sädeskornets mineraler, vitaminer, enzymer samt övriga viktiga ämnen.

I kornet finns viktiga ämnen för nedbrytning av kolhydrater i människokroppen. Eftersom många viktiga ämnen vid finmjölsframställning siktas bort, måste kroppen ta dessa ämnen ur kroppens eget förråd och då kan vissa hälsorubbningar uppstå. Sädeskornets värdefullaste ämnen oxideras efter malningen till mjöl genom luftens syre. Redan efter mycket kort tid börjar de för mänskliga hälsan oumbärliga innehållsämnen att bli förstörda. Därför mal man mjölet strax före bakningen.

Köp årsbehovet av säd; råg, vete, spelt-dinkel, havre, korn mm direkt från bonden eller kvarnen.

Av 1 kg säd blir det 1 kg fullkornsmjöl

SAMAP´s nymalda mjöl innehåller alla sädeskornets naturliga beståndsdelar, inget är bortskalat eller bortsiktat, därmed behövs ingen berikning!

 

Historik av företaget  SAMAP

1967   SAMAP grundades i Elsass / Frankrike (inom dental och plasticbranschen)

1970   För husbehov ville man ha en hushållssädeskvarn då brödet som bagerierna erbjöd  inte motsvarade önskemålen eftersom man var van vid att brödet bakades hemma på gården.

På en mjölkvarn ställdes följande krav:

  • malstenar av natursten

  • malgodset fick inte bli varmt

  • att kunna mala oavbrutet

  • att få fram fint mjöl till bakverk och nudlar och grövre till bröd

  • en god prestanda 50 - 100 gr/min

  • att kunna mala både stora och små korn (t.ex. majs och hirs)

Ingen av de då på marknaden befintliga kvarnarna motsvarade dessa krav. Vi konstaterade då att marknaden hade behov av en sådan kvarn. Detta ledde till vårt beslut att konstruera en sådan stenkvarn och saluföra den. Så? uppstod SAMAP-kvarnen på 1970-talet.

SAMAP är representerad i mer än 20 olika länder.

Jean Obrecht    R. Zimmer
f.d. VD             Konstruktör

 

_____________________________________________________________________________

Det kastrerade brödet

Spannmål är en hörnsten i  livsmedelsförsörjningen världen över. Sädeskornet består av kolhydrater, mineralämnen, vitaminer, enzymer, aromämnen, näringsämnen, fetter mm. Sädeskornet är naturens egen "konserv" som under lång tid kan bevara sina värdefulla för människor och djur livsviktiga näringsämnen.

När sädeskornet mals eller krossas till mjöl får luftens syre tillträde och en snabb oxidering sätter igång varvid vitaminer, enzymer, arom- och näringsämnen samt fetter förstörs. Nedbrytningen genom oxidation börjar 16 timmar efter malningen. Således är det omöjligt att förvara fullkornsmjöl en längre tid, mjölet förlorar inte enbart i värde utan kan pga. härsknade fetter och andra ämnen bli ohälsosammare än vanligt siktat mjöl.

Enbart brist på B1 vitamin kan leda till lever- gallsjukdomar, hjärt- kretslopps- och nervstörningar, allergier, reumatism, åderbråck, förkylningssjukdomar, infektionssjukdomar mm.                                                                        Tandlossning är första tecknet på felnäring.

I grobar säd, växt på biologisk fullvärdig jord finns bl.a. 3 sorters äggvita (protein)

1. Den fullvärdiga äggvitan finns i yttre skiktet dvs. i kliet som befordrar människans växt- och    utveckling.
2. Nästa fullvärdiga äggvita finns i grodden.
3. Till sist finns en mindervärdig ofullständig äggvita i kärnan.

Det är självfallet att ett bröd bakat av mjöl där inga av dessa äggvitesorter är borttagna dvs. bortsiktade, är det absolut värdefullaste för hälsan eftersom framförallt kli och grodd innehåller värdefulla mineral - spår- arom- och näringsämnen.

Vanligt vitt mjöl som berövats sina värdefullaste beståndsdelar kan aldrig utgöra en fullgod näring (föda). Bröd bakat av ett så "utarmat" mjöl är en bristföda. Eftersom "Bröd" är en viktig basföda, är dess hälsovärde av allra största betydelse för folkhälsan.

Det finns i handeln "biologiskt" mjöl som är framställt av biologisk fullvärdig säd, som efter malningen paketerats och distribuerats till handeln. Detta mjöl är ofta över 100 % dyrare än vanligt mjöl trots att luftens syre efter en mycket kort tid (några dagar) efter malningen genom oxidation har förstört sädeskornets viktigaste för människohälsan oumbärliga verkningsämnen. Ett gammalt fullkornsmjöl kan pga. härskna fetter och förändrade näringsämnen vara ohälsosammare än vanligt mjöl.

Vetenskapligt utförda försök har visat att inte ens råttor kan hållas vid liv mer än några veckor på vatten och bröd, bakat av s.k. "KÄRNMJÖL". Trots allt detta har Brödinstitutet i samråd med Socialstyrelsen i Sverige kraftigt förordat i reklamkampanjer som prisar "matbrödet" och rekommenderar att dagligen äta 6?8 skivor av det "kastrerade brödet". Först avlägsnar man de naturliga för hälsan oumbärliga näringsämnen och sedan skryter man med "berikningar" av alla möjliga ämnen så att lekmannen får känslan att här har man förbättrat något som naturen missat.

Nu för tiden är köken välförsedda med alla slags köksmaskiner men den viktigaste finns sällan, nämligen SÄDESKVARNAR .

SAMAP-kvarnen löser hela mjölproblemet både ekonomiskt och hälsomässigt. Man får då ett stenmalet färskt fullkornsmjöl.

På hösten köper man till lågt pris hela årsbehovet av råg, vete och annat spannmål och mal mjöl eller kross kort före användningen.

Det viktigaste är att ALLT som sädeskornet innehåller fortfarande finns kvar i mjölet. Är sedan säden odlad på en biologisk välskött jord och mald på naturstenar, blir mjölet ur hälsosynpunkt fullkomligt.                                                                                                  Av Hans Cibulka

<< Tillbaka