SAMAP F100 sädeskvarn
(extra stark)
Denna modell med industrimotor håller under normala hushållsförhållanden livet ut! . Man kan ocksåven mala majs och kikärtor på F 100. 

Teknisk data

 • Höjd 49 cm
 • Vikt 13,5 kg
 • Basdiameter 20 cm
 • Motor 220 Volt 550 Watt
 • Kapacitet 1 kg/5 min = 12 kg/tim på finaste inställningen.
 • Garanti 5 år på motor och malverk.

SAMAPV handkvarn
Självslipande Naxos-basalt naturstenar mal från finmjöl till grova krossade korn (gröpe) även torra kryddor (oljehaltiga produkter kan däremot inte malas). Fungerar på samma sätt som elektriska kvarnen fast med handkraft.

Teknisk data:

 • Kapacitet: 30-80 gram/min beroende på: Finhetsgrad- Matning - Handkraft - Sädens beskaffenhet
 • Basdiameter: 280 mm
 • Totalhöjd: 350 mm inkl. fasthållningsklammrar (2 st)
 • Montering: Skiva med maximal 60mm tjocklek
 • Vikt: 8,75 kg

SAMAPP 380 industrikvarn

SAMAPP 380 är byggd på samma princip som SAMAP´s hushållsmodeller men är avsedd att användas på bagerier och liknande. Den kräver mycket liten golvyta och kan förses med hjul. Kvarnstenarna består av Naxos-basalt natursten som är inbäddade i stabiliserande magnesit cement.

Stenarna är nästan outslitliga men kan vid behov lätt bytas ut. Det går mycket lätt att ställa in finhetsgraden genom att vrida på den övre delen av kvarnen. SAMAPP 380 mal från fint till grovt mjöl. All slags säd och gryn kan malas även majs och torra ärtsorter. Oljehaltiga produkter får INTE malas.

Den patenterade luftkylningen och genomströmningen håller stenarna kylda.
Själva malhuset är av eloxerat aluminium som motsvarar livsmedelskvalitet. Kornet matas av sin egen tyngd ner genom tratten.

Teknisk data

 • Höjd 135 cm
 • Vikt ca 74 kg
 • Basdiameter 85 x 60 cm
 • Stendiameter 200mm
 • Motor 380
 • Volt 3-fas 3000Watt (4 HP) med amp mät.
 • Inbyggt motorskydd
 • Kapacitet 80-200kg/tim
 • Varvtal 2.800 rpm

Vad är det som är så speciellt med SAMAP spannmålskvarn?
F 100

Stenkvarnar med självslipande malstenar Stenarna består av natursten Naxos-basalt inbäddade i stabiliserande magnesit cement. Malstenarna behöver ingen slipning, inte ens efter många års användande.

Unik patenterad luftkylning - slutet system En luftström sörjer ständigt för att avleda den uppkomna värmen från stenarna vid malningen. Mjölet blåses ut och luften kyler stenarna vilket förhindrar viktiga innehållssämnen i mjölet att förstöras. Inga mjölrester virvlar runt maskineneller blir kvar i malkammaren. Den lilla dammtäta påsen ovanpå luftutblåset förhindrar detta. Den tar hand om utblåsluften och glaset tar hand om mjölet. Man får ett mjöl som är färskmalet på naturstenar i ett slutet system -  inget mjöldamm i köket!

Steglös matning Man bestämmer själv kvarnens belastning genom mängden malgods.

Stark motor Den robusta industrimotorn sörjer för den höga prestanda. Det inbyggda motorskyddet förhindrar överbelastning.

Malkammaren All sorts torr säd kan malas, från fint mjöl till kross/gröpe på SAMAPF100  även majs och olika ärtsorter kan malas. Men se upp! Oljehaltiga produkter får ej malas! Då kletar stenarna ihop och maskinen stannar. Utan verktyg kan den övre malstenen lätt vridas av och rengöras vid behov men får inte tvättas.

Alla SAMAP-kvarnar är mycket tystgående!

Detaljbild av kvarnstenarna:

Tvärsnitt av SAMAP F100 kvarn. Här ser man hur luften kommer in underifrån och används för att kyla motor och stenar, -och som sedan blåser ut mjölet i glaset:

Många av våra kunder mal med sina SAMAP-kvarnar sedan 20-30 år utan klagomål.

Kontakta oss så kommer broschyr och mjölprover!

Länkar där man kan köpa säd

Övriga länkar

<< Tillbaka