Bröd på utarmat mjöl

Att baka bröd på vanligt, utarmat mjöl

Spannmål är en hörnsten i  livsmedelsförsörjningen världen över. Sädeskornet består av kolhydrater, mineralämnen, vitaminer, enzymer, aromämnen, näringsämnen, fetter mm. Sädeskornet är naturens egen "konserv" som under lång tid kan bevara sina värdefulla för människor och djur livsviktiga näringsämnen.

När sädeskornet mals eller krossas till mjöl får luftens syre tillträde och en snabb oxidering sätter igång varvid vitaminer, enzymer, arom- och näringsämnen samt fetter förstörs.


Nedbrytningen genom oxidation börjar 16 timmar efter malningen.


Således är det omöjligt att förvara fullkornsmjöl en längre tid, mjölet förlorar inte enbart i värde utan kan pga. härsknade fetter och andra ämnen bli ohälsosammare än vanligt siktat mjöl. Enbart brist på B1 vitamin kan leda till lever- gallsjukdomar, hjärt- kretslopps- och nervstörningar, allergier, reumatism, åderbråck, förkylningssjukdomar, infektionssjukdomar mm.


Tandlossning är första tecknet på felnäring.


I grobar säd, växt på biologisk fullvärdig jord finns bl.a. 3 sorters äggvita (protein)

  1. Den fullvärdiga äggvitan finns i yttre skiktet dvs. i kliet som befordrar människans växt- och    utveckling.
  2. Nästa fullvärdiga äggvita finns i grodden.
  3. Till sist finns en mindervärdig ofullständig äggvita i kärnan.


Det är självfallet att ett bröd bakat av mjöl där inga av dessa äggvitesorter är borttagna dvs. bortsiktade, är det absolut värdefullaste för hälsan eftersom framförallt kli och grodd innehåller värdefulla mineral - spår- arom- och näringsämnen.

Vanligt vitt mjöl som berövats sina värdefullaste beståndsdelar kan aldrig utgöra en fullgod näring (föda). Bröd bakat av ett så "utarmat" mjöl är en bristföda.


Bröd är en viktig basföda och dess hälsovärde av allra största betydelse för folkhälsan.


Det finns i handeln "biologiskt" mjöl som är framställt av biologisk fullvärdig säd, som efter malningen paketerats och distribuerats till handeln. Detta mjöl är ofta över 100 % dyrare än vanligt mjöl trots att luftens syre efter en mycket kort tid (några dagar) efter malningen genom oxidation har förstört sädeskornets viktigaste för människohälsan oumbärliga verkningsämnen. Ett gammalt fullkornsmjöl kan pga. härskna fetter och förändrade näringsämnen vara ohälsosammare än vanligt mjöl.


Vetenskapligt utförda försök har visat att inte ens råttor kan hållas vid liv mer än några veckor på vatten och bröd, bakat av s.k. "KÄRNMJÖL". Trots allt detta har Brödinstitutet i samråd med Socialstyrelsen i Sverige kraftigt förordat i reklamkampanjer som prisar "matbrödet" och rekommenderar att dagligen äta 6?8 skivor av det "kastrerade brödet". Först avlägsnar man de naturliga för hälsan oumbärliga näringsämnen och sedan skryter man med "berikningar" av alla möjliga ämnen så att lekmannen får känslan att här har man förbättrat något som naturen missat.


SAMAP-kvarnen löser mjölproblemet


Nu för tiden är köken välförsedda med alla slags köksmaskiner men den viktigaste finns sällan, nämligen SÄDESKVARNAR .

SAMAP-kvarnen löser hela mjölproblemet både ekonomiskt och hälsomässigt. Man får då ett stenmalet färskt fullkornsmjöl.

På hösten köper man till lågt pris hela årsbehovet av råg, vete och annat spannmål och mal mjöl eller kross kort före användningen.


Det viktigaste är att ALLT som sädeskornet innehåller fortfarande finns kvar i mjölet. Är sedan säden odlad på en biologisk välskött jord och mald på naturstenar, blir mjölet ur hälsosynpunkt fullkomligt.      

Kontakta oss så skickar vi gratis mjölprover!