Vanliga frågor

Vanliga frågor

Frågor och svar om SAMAP:s mjölkvarnar. Hittar du inte svaret på din fundering - ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig vidare.

Med vilken hastighet roterar kvarnstenarna i SAMAP-kvarnen?


När kvarnen är i full gång roterar stenarna med ca 2800 varv/min.


Är det någon märkbar skillnad i värmeutveckling när man mal fint eller grovt?


Ja. Temperaturskillnaden är betydande. SAMAP kvarnen kan mala mycket fint mjöl genom den speciella utformningen av stenarna, Ju finare mjöl desto mer energi måste tillföras och då ökar också värmeutveckling.


Varför använder man stenar får att mala med?


Äkta stenar har en speciell struktur som har en bra inverkan på mjölets beskaffenhet och kvalitet. Dessa stenar är hårdare än stål och har en god motståndskraft mot värme. Stenar är att föredra eftersom de är sämre värmeledare än stål.


Varför jämför ni sten med stål?


Därför att i dagens industrikvarnar har malstenarna ersatts av stålvalsar. Stålvalsar tillåter mycket hög hastighet på malningen men framkallar ockåä hög värme vilket inte är bra för mjölet.


Vad menar ni med "Basic quality" vad beträffar stenarna?


Stenarna i SAMAP kvarnen består av extremt härd "NAXOS Basalt". En vulkanisk bergart. som finkrossats och därefter satts samman till stenar. NAXOS basalt är således en natursten som sedan länge har använts i  kvarnstenar. mjölkvaliteten blir speciellt bra när man använder NAXOS stenar.  Som bindemedel har man använt en speciell Magnesit-cement som har liknande hårdhet.


Kan man anta att SAMAP kvarnen håller en generation?


Det är vi övertygade om! Vi har sett prov på stenar som har hållit en generation trots att de har använts mycket flitigt. Redan frän första början var vår avsikt att bygga en robust, långlivad, problemfri och enkel kvarn. Vi har fått mycket beröm från fackfolk att vi tekniskt uppnått detta mål. 

Fint mjöl ger högre temperatur; men mer värme är väl inte bra?


Svar: Värmeutvecklingen klara SAMAP kvarnen av genom en patenterad temperatur kontroll. Kvarnen är försedd med ett värmeavledande luftkylningssystem. Man kan konstatera detta genom att känna på den varma luften som kommer ut genom luftsäcken på mjölutkastaren.


Hur fungerar kylsystemet?


Det består av 2 samverkande fläktar. Den ena fläkten kyler motorn medan den andra, som sitter under de  roterande stenarna, kyler dem. Kylluften transporterar ut mjölet genom mjölutkastaren.


Uppstår det mer värme ju längre man mal?


Helt rätt! Ju mer mjöl som mals desto större blir värmeutveckling. Med en justerbar inloppsskruv kan man reglerar tillflödet av den spannmål man vill mala. På så sätt kan man kontrollera energiförbrukningen och därmed värmeutvecklingen.


Vilken livslängd räknar ni med att en sten har vid normal familjeförbrukning?


En genomsnittsfamiljen förbrukar 200-250 kg säd per år. Det innebär på 10 är 2-2ä ton mjöl. Vi har kunder som mycket intensivt har malt mer än 8 ton utan att ha behövt förnya stenarna. Stenarna går mycket lätt att byta om så skulle behövas.


Vilken sorts motor har SAMAP kvarnen?


Det är en 550 W (F100) en-fas motor med centrifugalkoppling till kvarnstenarna SAMAP kvarnens motor är kapslad och således helt dammtät så att kylluften inte kan blåsa in damm i motorn. Motorhuset är försett med flänsar får att förbättra kylningen. I motorn uppstår således ej heller gnistor Varför den inte kan störa radio och TV och är explosionssäker


Är det svårt eller dyrt att bevara säden torr?


Att torka säden är enkelt. Man bär alltid ha en mindre mängd säd, helst i en tygsäck i närheten av en värmekälla, varm men inte het. Temperaturen skall inte vara över 40o. Om man följer detta råd har man alltid en torr säd. Man kan kontrollera fuktigheten genom att lägga några sädeskorn på en bräda och slå på dem med en liten hammare. Krossas de lätt är de torra. Kläms de enbart sönder är de inte tillräckligt torra.


Kontakta oss så skickar vi gratis mjölprover!