Våra kvarnar

Våra kvarnar


SAMAPs mjölkvarnar är idealiska för hemmabagaren som vill ha ett stenmalet färskmalet helkornsmjöl. De mal de flesta torra sädeskorn såsom; vete, korn, havre, risgryn, speltvete(dinkel), råg, hirs, bovete, quinoa, olika sorters linser och sojaböner - även torra kryddor. F100 kvarnen mal också hela majskorn och kikärtor. SAMAP´s mjölkvarn ger dig det finaste mjöl, när det passar dig.

SAMAP F100 (extra kraftfull)


SAMAP F100 är en elektrisk modell med självslipande naturstenar av naxos-basalt. Kvarnen  har ett slutet system med unik patenterad luftkylning. Inget mjöldamm i köket och minimal värmeutveckling som gör att man kan mala säd oavbrutet. Denna modell med industrimotor håller under normala hushållsförhållanden livet ut! . Man kan ocksåven mala majs och kikärtor på F 100. 


Teknisk data


 • Höjd 49 cm
 • Vikt 13,5 kg
 • Basdiameter 20 cm
 • Motor 220 Volt 550 Watt
 • Kapacitet 1 kg/5 min = 12 kg/tim på finaste inställningen.
 • Garanti 5 år på motor och malverk.

SAMAP V Handkvarn


Självslipande Naxos-basalt naturstenar mal från finmjöl till grova krossade korn (gröpe) även torra kryddor (oljehaltiga produkter kan däremot inte malas). Fungerar på samma sätt som elektriska kvarnen fast med handkraft.


Teknisk data

 • Höjd: 350 mm inkl. fasthållningsklammrar (2 st)
 • Vikt: 8,75 kg
 • Kapacitet: 30-80 gram/min beroende på: Finhetsgrad- Matning - Handkraft - Sädens beskaffenhet
 • Basdiameter: 280 mm
 • Montering: Skiva med maximal 60mm tjocklek


SAMAP 380 Industrikvarn


SAMAPP 380 är avsedd att användas på bagerier. Den kräver mycket liten golvyta och kan förses med hjul. Kvarnstenarna består av Naxos-basalt natursten som är inbäddade i stabiliserande magnesit cement.  Stenarna är nästan outslitliga men kan vid behov lätt bytas ut. Det går att ställa in finhetsgraden genom att vrida på den övre delen av kvarnen. SAMAPP 380 mal från fint till grovt mjöl. All slags säd och gryn kan malas även majs och torra ärtsorter. Oljehaltiga produkter får INTE malas. Den patenterade luftkylningen och genomströmningen håller stenarna kylda. Själva malhuset är av eloxerat aluminium som motsvarar livsmedelskvalitet. 


Teknisk data

 • Höjd 135 cm
 • Vikt ca 74 kg
 • Basdiameter 85 x 60 cm
 • Stendiameter 200mm
 • Motor 380
 • Volt 3-fas 3000Watt (4 HP) med amp mät.
 • Inbyggt motorskydd
 • Kapacitet 80-200kg/tim
 • Varvtal 2.800 rpm

1.


Självslipande malstenar -stenarna består av natursten Naxos-basalt inbäddade i stabiliserande magnesit cement. Malstenarna behöver ingen slipning, inte ens efter många års användande.

Många av våra kunder mal med sina SAMAP-kvarnar sedan 20-30 år utan klagomål.

2.


Unik patenterad luftkylning - en luftström sörjer för att avleda den uppkomna värmen från stenarna vid malningen. Mjölet blåses ut och luften kyler stenarna vilket förhindrar viktiga innehållssämnen i mjölet att förstöras. Inga mjölrester virvlar runt maskineneller blir kvar i malkammaren.

3.


Steglös matning och en stark motor - bestäm själv kvarnens belastning genom mängden malgods. Den robusta industrimotorn sörjer för den höga prestanda. Det inbyggda motorskyddet förhindrar överbelastning.

4.


All sorts torr säd kan malas - från fint mjöl till kross/gröpe på SAMAPF100  även majs och olika ärtsorter kan malas. Utan verktyg kan den övre malstenen lätt vridas av och rengöras vid behov. Alla SAMAP-kvarnar är mycket tystgående!


Vad är så speciellt med en spannmålskvarn?

Kontakta oss så skickar vi gratis mjölprover!